Guangzhou, Guangdong


Details:

Guangzhou, Guangdong 1MW rooftop power station