Heyuan, Guangdong


Details:

Heyuan, Guangdong 5MW rooftop power station