Guangzhou, Guangdong


Details:

Guangzhou, Guangdong 21MW rooftop power station